агенция.net
Скрито наблюдение

Екипите ни за наблюдение са изградени от бивши служители на МВР, които са доказали своите умения при специални операции.Детективска Агенция предлага събиране на информация за начин на живот, лични и бизнес контакти, местоработата, употреба на алкохол, наркотици, увлечение по хазарт, установяване на факти както за самото лице, така и за други членове на семейството. 

Скрито наблюдение се прилага от частните детективи, за да може да се събере повече информация за определено лице.

Екипът на детективска агенция Фокс успешно извършва скрито наблюдение или по друг начин казано - дискретно наблюдение. Частните ни детективи са доказали своите качества при участието в специални операции и разследвания на МВР и МО, а и защото разполага с най-съвременното оборудване за скрито наблюдение, например съвременните дискретни скрити камери, микрофони и друго детективско оборудване.

Частните детективи знаят как незабелязано да събират информация, независимо от това, дали е с положителен или отрицателен характер. Всичко се наблюдава и документира професионално, за да могат материалите да се използват като уличаващи, ако се наложи. Дискретността на разследващите частни детективи гарантира избягването на конфликти или разкриване от страна на наблюдаваното лице / лица, че е обект на детективска дейност.

Детективи и детективски агенции